۱۳۹۶/۰۴/۱۷ - ۱۰:۳۱
امام جمعه ساری:
امام جمعه ساری گفت: چه کسانی که با ما دوست هستند و چه دشمن هستند خواهان براندازی و سقوط نظام جمهوری اسلامی هستند.
۱۳۹۴/۰۲/۲۸ - ۱۵:۴۱
۱۳۹۴/۰۲/۱۵ - ۱۱:۲۸
۱۳۹۴/۰۱/۲۶ - ۰۹:۵۲
۱۳۹۰/۰۷/۰۶ - ۲۲:۱۷
۱۳۹۰/۰۷/۰۶ - ۱۵:۱۹
۱۳۹۰/۰۶/۲۸ - ۱۹:۵۸